pH

Двата най-важни фактори в управлението на водата и хранителните вещества са рН и електропроводимост(ЕС), и по-доброто им разбиране и владеене на тези променливи е от съществено значение за успешното хидропонно отглеждане.рН е мярка за киселинност или алкалност на воден разтвор. Ако разтвора е киселинен- рН  е в обхвата от 0 до 6.9. Ако разтвора е алкален  рН е в обхвата от 7.1 до 14. Чистата вода или дейонизираната вода е неутрална т.е. рН 7.0. Идеалното рН за повечето хидропонни приложения  е между 5.8 и 6.2, с изключение на отглеждането на Rockwool, който изисква  малко по-ниско рН около 5,5.Tерминът рН се отнася до потенциалното съдържание на водород-хидроксилни йони в разтвора. Ако разтворът има повече водородни  (положителни) от хидроксилни (отрицателно) йони  е кисел и е в обхвата от 1-6.9 по скалата на рН. Обратно, ако разтворът има повече хидроксилни  от водородни йони е алкален и е в обхвата от 7.1-14 по скалата на рН.Чистата вода има баланс на водородни (Н +) и хидроксилни (ОН-) йони и следователно е с неутрално рН (рН 7).

ЗАЩО  рН е важно?

 Когато рН не е с правилната стойност няма да могат да се усвоят някой от основните елементи за правилното развитие на растенията. За всички растения има определено ниво на рН, което ще произвежда оптимални резултати. Това ниво на рН ще варира от растение на растение, но като цяло повечето растения предпочитат леко кисела среда на отглеждане (между 5.5-6.0), въпреки че повечето растения все още могат да оцелеят в среда с рН между 5.0 и 7.5.Когато рН се повиши над 6,5 някои от хранителни вещества и хранителни микроелементи започват да се утаяват в  разтвора и да се задържат към стените на резервоара,например: желязото ще бъде около половината утаено ако  нивото на рН е над 7.3 – 8.0. За да използват растенията хранителните вещества, те трябва да се разтварят в разтвора,ако те са  утаени вашите растения вече не могат да ги поглъщат и ще страдат от хранителни дефицити,ще имат забавено развитие и ниски добиви ,ако не се коригира.Също така някои хранителни вещества ще се утаяват в разтвора и когато рН е ниско.

рН на твърдата вода-Тя се характеризира с високи нива на бикарбонати.  Тя обикновено ще има висока стойност на рН, но не е задължително. Твърдата вода се разпознава, по това че отнема много повече киселина за намаляване на рН, отколкото по-меката вода. Това е така, защото  бикарбонатите трябва да бъдат неутрализирани и това изразходва доста киселина.Очевидният проблем за производителя е, че той ще  добавя доста големи количества киселина на регулярна основа. Ако той използва  фосфорна киселина, това може да доведе до натрупване на фосфати в хранителен резервоар с течение на времето.Високите нива на фосфат в разтвора могат да инхибират поемането на други елементи, например цинк, и да предизвика общ дисбаланс на хранителни вещества.За това са създадени хранителни добавки за твърда вода с означение H/W, те са предназначени за справяне с този проблем

Проверка на рН

 Има няколко начина за проверка на рН на разтвора  в хидропонната система:

-тестовите хартиени ленти са може би най-икономически ефективния начин да се проверява рН на хранителния разтвор. Тези хартиени ленти са импрегнирани с чувствителни на рН багрила, които променят цвета си, когато  се потапят в хранителния разтвор. След това лентата се сравнява с цветната скала и се определя нивото на рН на разтвора. Тези тест ленти не са скъпи, но може да затруднят определянето на рН, защото разликите в цветовете са едва доловими.

-Течните рН комплекти са може би най-популярният метод за проверка на рН от градинари-любители. Тези течни тестове работят чрез добавяне на няколко капки чувствителна на рН вода в малко количество хранителен разтвор и след това се сравнява  цвета на получената течност с цвета на диаграмата. Докато те са малко по-скъпи, отколкото тестови хартиени ленти ,те са по-лесни за четене и изключително точни и надеждни.

-Най-високо технологичния начин да се провери рН е да се използват цифрови метри. Най-популярният вид на рН метър за хоби градинарите е цифровата писалка. Тези писалки са произведени от няколко различни компании и са много удобни и лесни за употреба.Просто Електродът се потапя в хранителния разтвор за няколко минути и стойността на рН се показва на LCD екрана.Метрите на рН са много точни (при правилно калибриране) и бързи.Те са малко по-чувствителни на температура. Много от измервателните уреди на рН на пазара имат Автоматична температурна компенсация (АТС), която коригира показанието по отношение на температурата. На метри без ATC рН трябва да се проверява в същото време на деня всеки път, за да се сведат до минимум всякакви колебания, свързани с температурата.Обикновено е необходимо да се калибрират често и  да се съхраняват в разтвор за съхранение на електрода или в буферен разтвор, за да не остават сухи.

Регулиране на рН

 Има няколко химически вещества, използвани  за регулиране на рН. Най-популярни са фосфорна киселина (за по-ниско рН) и калиев хидроксид (за повишаване на рН). И двaта от тези химикали са относително безопасни, въпреки че  могат да причинят изгаряния и никога не трябва да влизат в контакт с очите.Няколко други химикали могат също да бъдат използвани, за да се регулира рН на хранителните разтвори. Азотна киселина и сярна киселина може да се използва за по-ниско рН, но са много по-опасни от фосфорна киселина.Лимонена киселина понякога се използва в биологичното отглеждане за по-ниско рН.

Винаги се добавят хранителни вещества към водата преди да  регулирате  рН.Торът обикновено ще намали рН на водата, поради неговия химичен състав. След добавянето на хранителни вещества и смесване на разтвора, се проверява рН посредством  метода,който сте избрали. Ако рН трябва да бъде коригирано, добавете съответния регулатор-рН down- или pH UP+използвайки  малки количества , докато не се запознаете с процеса.Повторна проверка на рН се извършва като повторите по-горе изброените стъпки докато не се получи съответната стойност.рН на хранителния разтвор  има склонност да се променя.В резултат на това е необходимо да се проверява периодично. Всяка система ще промени рН с различна скорост и в зависимост от различни фактори-видът на хранителна среда,която се използва, времето, вида на растенията и дори възрастта им .

Топ продукти

Mykos е продукт, който съдържа  ендомикоризни гъби от рода Rhizophagus вид Rhizophagus intraradices(по-рано наричан Glomus […]

Цена: 85.00 лв.

Пакет ,,Plagron royal“   съдържа продукти покриващи целия жизнен цикъл на вашите растения.Този пакет напълно […]

Цена: 291.50 262.35 лв.

Вентилационният комплект съдържа основните компоненти на една прецизно работеща система. Подходящ е за помещения […]

Цена: 477.00 429.00 лв.