EC (Electrical conductivity) – електропроводимост на водата

С  EC (Electrical conductivity) се означава електропроводимостта на водата. Това е потенциалът и да провежда електричество. Въпреки, че повечето гроуъри използват електропроводимостта за измерване на количеството нутриенти, която дават на растенията си в грам на литър вода или други мерни единици, EC достига по-далеч от това. За гроуърите е важно да разбират добре стойностите на EC, какво представлява, как работи и защо е важна!

 

 

 

Как се измерва?

 

Уред за измерване на електропроводимост (EC tester) измерва потенциала за транспортиране на електрически ток чрез водата. Това е познато като моларна проводимост (електролитна проводимост) и се измерва в сименс (Siemens – “S”). Електроните притежават свойството да се движат във водата от една група електроди до друга, не заради молекулите на водата, а заради йоните разтворени във водата. Именно йоните са тези, които транспортират електроните. По същият начин, концентрацията на йони във водата определя количеството електрони, които могат да се транспортират от един електрод до друг.

 

По-голямата концентрация на йони осигурява по-добро движение на електроните. Чистата вода е лош проводник на електричество и по тази причина уред за измерване на електропроводимост (EC) ще отчете стойност 0.0 в дъждовна вода, де-минерализирана вода и вода в обратна осмоза. От друга страна солената морска вода е далеч по-добър проводник. Когато добавяме хранителни вещества – торове (соли) във вода, ние увеличаваме потенциала на моларна проводимост на ток чрез водата, а това увеличава стойността на EC (електропроводимост). (или CF=EC*10).

Всички измервания са пряко засегнати и зависими от температурата и това трябва да се има предвид всеки път когато се правят.

 

 

Кои са единиците за измерване?

 

Електропроводимостта може да бъде изразена в различни мерни единици, но най-използвана единица е сименс – квадратен метър – мол (S/m2/Mole) или милисименс на сантиметър (mS/cm). Милисименс на сантиметър се използва предимно в Европа, като показател за концентрацията на хранителни вещества във водата. В Северна Америка проводимостта е превърната в броене на йоните във водата, използвайки „Част на милион” (parts per million), които също могат да бъдат превърнати в мерни единици, включително в милиграм на литър (мг/Л) и т.н. Това се осъществява, превръщайки EC в стойности базирани на наличието на определено количество йони в разтвора. За щастие, съществува изчисление на връзката между всички тези мерни единици, която можете да видите в таблицата отдолу:

 

Означават ли EC стойностите, че разтвора е хранителен?

 

Водата, която съдържа минерални соли, притежава EC, но наличието на EC не винаги означава, че водата непременно съдържа хранителни соли, който помагат в развитието на растението. Чешмяната вода може да съдържа натрий и хлорид, които притежават EC, но нямат хранителна стойност за растенията. Торовете са направени от хранителни соли. Всеки хранителен елемент добавен към водата се нарича EC+ и трябва да бъде добавен към наличната стойност на водата, когато се правят изчисления. Така се измерва общата стойност на EC в резервоара с хранителен разтвор. Хранителните соли са твърди вещества, извлечени от земята или освободени от индустриален крекинг процес. Ние разтваряме определено количество соли (в грамове) в определено количество вода (в литри), което означава, че можем да използваме грамове или литри за стойностите на EC. Въпреки, че всеки тор притежава своя собствена хранителна стойност, можем да кажем, че разтвор с EC стойност равна на 1.0 mS/cm съдържа до 1.0 грама от измерваните соли в 1 литър вода.

Топ продукти

Mykos е продукт, който съдържа  ендомикоризни гъби от рода Rhizophagus вид Rhizophagus intraradices(по-рано наричан Glomus […]

Цена: 85.00 лв.

Пакет ,,Plagron royal“   съдържа продукти покриващи целия жизнен цикъл на вашите растения.Този пакет напълно […]

Цена: 291.50 262.35 лв.

Вентилационният комплект съдържа основните компоненти на една прецизно работеща система. Подходящ е за помещения […]

Цена: 477.00 429.00 лв.