Термо - хигрометри

  Термометър и хидрометър, съчетани в един уред – Максимум и минимум – Температурен обхват […]

  Цена: 22.00 лв.

  Термометър и хидрометър, съчетани в един уред – Стаен термометър с влагомер – Максимум […]

  Цена: 26.00 лв.
   

  Уреди за комбинирано измерване на температура и влажност – два фактора, чийто стойностти е важно да се следят в помещението за отглеждане.