Пропагаторът представлява камера (табла + прозрачен капак), която осигурява подходящата температура за покълване на семена и вкореняване на резници.