Adjust-A-Wings е компания специалист в областта на осветлението.
Още от създаването си, Adjust-A-Wings са проектирани с една задача: да осигурят най-доброто качество, най-унифицираната светлина, проникваща в короната и благоприятна за растенията в помещенията за отглеждане.
Уникалният патентован дизайн на рефлекторите Adjust-A-Wings, заедно с гениалните топлинни дефлектори Super-Spreader означават, че производителите могат безопасно да поставят своите светлини много по-близо до растението.

Всеки опитен производител знае че Adjust-A-Wings е синоним на високопроизводителни закрити градини.