Уреди за комбинирано измерване на температура и влажност – два фактора, чийто стойностти е важно да се следят в помещението за отглеждане.