CFL лампи за фаза на растеж, цъфтеж и комбинирани.