Тройникът служи за свързване на множество компоненти в една вентилационна система.