Airfan 1500 m3/h – изходен/входен вентилатор

Категория: